Werkaanbiedingen

« De aanwerving van onze toekomstige collega’s verloopt ook via u. »

Van bioloog tot administratief assistent, van tuinier tot architect, Leefmilieu Brussel werft regelmatig personeel met een heel verschillend profiel aan.

Kent u iemand die op zoek is naar een nuttige job en die de waarden en opdrachten van Leefmilieu Brussel deelt? Aarzel dan niet om hem of haar op de hoogte te brengen van onze werkaanbiedingen. Klik hier om een link naar Facebook of een link naar LinkedIn aan te maken.

Leefmilieu Brussel engageert zich voor gelijke kansen en diversiteit binnen zijn instelling, ook bij de aanwervingen.

Functieomschrijving

Administratief assistent·e (m/v/x) (Ref. : 2019-R11)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Functie

Je gaat aan de slag in de dienst Overheidsopdrachten die instaat voor het transversale beheer van de overheidsopdrachten voor heel Leefmilieu Brussel. Naast het diensthoofd aan wie je rapporteert, bestaat de dienst overheidsopdrachten uit 6 dossierbeheerders, 1 administratieve Youth Guarantee adjunct en jezelf. De dienst is een onderdeel van het departement Risicobeheer van de onderafdeling Financiën in de afdeling HR en Financiën.

Taken

 • Je staat in voor de goede uitvoering van de overheidsopdrachten met een klein bedrag, aanbesteed via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, van de codering tot de toewijzing, krachtens de procedures en reglementeringen die ter zake gelden en dat binnen de gestelde termijnen. Je staat in voor de opstelling van het administratieve deel van de bestekken en aanvragen voor het indienen van de offertes, de beslissingsrapporten gericht aan de bevoegde valideringsorganen, de kennisgevingen aan de inschrijvers van de overheidsopdrachten en alle andere documenten die verband houden met de procedure voor de uitvoering van de overheidsopdrachten.
 • Je ziet toe op de toepassing van en het inzicht in de wetgeving door de technische beheerders bij de uitwerking en uitvoering van de opdrachten waarvoor je verantwoordelijk bent door hen deskundig advies te geven over de meest geschikte procedure en alle andere vragen in verband met de behandelde overheidsopdrachten;
 • Je verleent administratieve hulp voor de werking van de dienst, met name via de verwerking van de adviezen en akkoorden van de betrokken instanties;
 • Je neemt actief deel aan de wekelijkse dienstvergaderingen van de dienst Overheidsopdrachten en wisselt daarbij van gedachten met de andere teamleden over de werking van de dienst, de specifieke of aparte problemen die opduiken bij de uitvoering van een dossier en je doet voorstellen voor de verbetering van de interne procedures;
 • Je pleegt op regelmatige en gerichte basis overleg met je oversten en werkt samen met de andere leden van de dienst waarvoor je, indien nodig, gedeeltelijke of volledige back-up biedt.

Profiel

Aan de Rosetta-voorwaarden beantwoorden (-26 jaar)

Diploma*: Bachelor in de rechten, bestuurswetenschappen, economie, ...

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Ervaring

 • Je hebt minstens één jaar ervaring in een overheidsdienst of met overheidsopdrachten.

Technische competenties

 • Je hebt een goede informaticakennis: MS Office
 • Kennis van openbare dienstverlening/overheidsopdrachten is een troef.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit over de gegevens.
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragscompetenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je luistert actief en je begrijpt de boodschap van anderen.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je handelt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van startbaanovereenkomst (-26 jaar)
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure,
op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

 • Online op:di 7 mei 2019
 • Locatie: Site Thurn & Taxis - Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]